Nieuw consortium voor exclusieve nieuwe producten

Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw gaan samenwerken met innovatieve telers aan de ontwikkeling van verdienmodellen met nieuwe hoogwaardige gewassen uit Nederlandse kassen. Medicijnen uit planten vormen de top van de ‘waardepiramide’. Maar er is ook waarde te creëren met bijvoorbeeld natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen of exotische producten waar een jaarrond constante hoge kwaliteit wordt gevraagd. De mogelijkheid om met instelbare klimaatomstandigheden te sturen in de gehaltes van inhoudsstoffen, geeft de hightech glastuinbouw een unieke positie.

Jaarlijks € 15.000 inleggen
De grondleggers van Glastuinbouw Inno20 zijn: Dings Aardbeien & Brookberries, Duijvestijn Tomaten, Fresh Group, Kwekerij de Wieringermeer, Opti-flor, Ter Laak Orchids en Van der Voort. De leden van het consortium betalen een bedrag van € 15.000 per jaar, voor een periode van ten minste twee jaar. De helft van het door een bedrijf ingebracht jaarbedrag dient ter financiering van pre-competitief onderzoek dat samen wordt gekozen.

Vertegenwoordigers van de Glastuinbouw Inno20-leden heffen het glas (vlnr): Fresh Group, Ter Laak Orchids, Wageningen UR Glastuinbouw, Dings Aardbeien & Brookberries, Opti-flor (2 man), Duijvestijn Tomaten. (Kwekerij de Wieringermeer en Van der Voort ontbreken). Staand: Sjaak Bakker, business unit manager van Wageningen UR Glastuinbouw. (Foto: Gerard Boonekamp). 

Afhankelijk van eventuele subsidievoorwaarden komen de ontwikkelde teeltconcepten en businesscases alleen beschikbaar voor de leden van de Glastuinbouw Inno20. De ondernemers bepalen zelf de besteding van de andere helft voor hun eigen bedrijf, in de vorm van diensten door WUR Glastuinbouw. Dit model past Wageningen UR Glastuinbouw ook toe in de zogenaamde ‘club van 100’ waarbij toeleveranciers een deel van de onderzoekskosten voor hun rekening nemen.

Onderscheidend vermogen
Startpunt voor het initiatief voor de vorming van Glastuinbouw Inno20 was in 2014 het rapport van McKinsey over de Nederlandse glastuinbouw, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland. Daarin werd vastgesteld dat de Nederlandse vruchtgroentesector weinig onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van het buitenland en voornamelijk op kostprijs concurreert. In dezelfde lijn werkten onderzoekers van WUR Glastuinbouw al met telers samen aan de teeltmogelijkheden en verdienmodellen van algen en vanille. Deze vallen niet onder het Glastuinbouw Inno20-consortium.

Uit: Magazin groenten&fruit

Vertegenwoordigers van de Glastuinbouw Inno20-leden heffen het glas (vlnr): Fresh Group, Ter Laak Orchids, Wageningen UR Glastuinbouw, Dings Aardbeien & Brookberries, Opti-flor (2 man), Duijvestijn Tomaten. (Kwekerij de Wieringermeer en Van der Voort ontbreken). Staand: Sjaak Bakker, business unit manager van Wageningen UR Glastuinbouw.
(Foto: Gerard Boonekamp).