Teelttechniek

Dings Aardbeien heeft in 2007 een deel van het bedrijf ingericht als meen zogenaamde Aircokas (8400 m2). Door een aantal nieuwe technieken (mechanische koeling, een hoge druk mistsysteem en verticale ventilatoren) aan de kas toe te voegen, is het mogelijk het klimaat te optimaliseren voor de productie van aardbeien.
Deze teelttechnische verbeteringen hebben in 2009 geleid tot de ontwikkeling en realisatie van Brookberries. Een innovatief modern bedrijf naar de laatste stand van de techniek waarbij kostprijsbeheersing een belangrijk aandachtspunt is.

In 2009 wordt de Aircokas samen met WUR-glastuinbouw – mede gefinancierd door produktschap Tuinbouw en Ministerie van LNV – verder onderzocht hoe er nog energiezuiniger kan worden geteelt en
de smaak van de aardbeien nog verder verbeterd kunnen worden.

Aardbeien van uitzonderlijk kwaliteit!
Door het telen onder glas produceert Dings Aardbeien & Brookberries Aardbeien die zo goed als vrij zijn van residue. Onafhankelijk van weersomstandigheden: van begin april tot eind december is het
mogelijk perfecte aardbeien te kweken.

Brookberries Koelesweg, Belfeld