Brookberries

Dings Aardbeien BV is het bedrijf van Marcel en Iris Dings in Belfeld.
Zij telen aardbeien sinds 1999. Marcel Dings heeft op de locatie Soersbeekweg in Belfeld (8.400 m2) in een kas mechanische koeling in combinatie met hoge druk verneveling en verticale ventilatie aangelegd. Dings: “Ik wil graag weten wat de mogelijkheden zijn van het Aircokas-principe, voordat ik allerlei innovatieve installaties ga aanleggen in de nieuwe kas.” Dings hoopt met een Aircokas het aardbeienseizoen zowel naar voren als naar achteren te kunnen verlengen en tegelijk daarmee zowel de productie als de kwaliteit te verhogen.

Vergelijking
In de bestaande kas van 8.400 m2 zijn twee afdelingen ingericht.
In beide afdelingen hangt een installatie voor hoge drukverneveling en verticale ventilatoren, de zogenaamde Aircobreeze.
Daarnaast zijn in de ene afdeling per 100 m2 kleine lucht-
behandelingskasten (LBK’s) geinstalleerd om mechanisch te koelen. Voor warmte en koude opslag is er een buffer van 1.200 m3 aangelegd in een bestaande betonnen silo.

Het verloop van de bronnen wordt continu gevisualiseerd met behulp
van de computer.Het doel van de proef is om het verschil tussen hoge drukverneveling en een volledig ingerichte Aircokas met elkaar te
kunnen vergelijken. Met name de resultaten van de mechanische
koeling volgt de teler met grote belangstelling. Begin volgend jaar (2009) verwacht Dings een beslissing te kunnen nemen over de inridchting
van het nieuwe project.

Aardbeien van topkwaliteit komen van Brookberries uit Venlo!

Intussen is Dings Aardbeien BV, met als basis een bestaand glasbedrijf, aangekocht in 1999, gegroeid tot een volledig gespecialiseerd bedrijf in de teelt van aardbeien onder glas. Een uitbreiding in 2003 bracht het totale oppervlakte van het bedrijf op
2 hectare. In 2008 is op korte afstand een nieuw bedrijf gebouwd, Brookberries Belfeld, met een oppervlakte van ruim 6 hectare.

In 2013 kwam er weer een nieuwe kas bij, Brookberries Venlo, waar ook onder kunstlicht geteelt wordt en in 2014 werd kas nummer 4 in gebruik genomen, Brookberries Belfeld Tegelseweg.

Dings Aardbeien en Brookberries zijn beide toonaangevend op het gebied van innovatief, maatschappelijk en marktgericht produceren en spelen zo optimaal mogelijk in op de wensen van klant en maatschappij in deze snel veranderende samenleving.